Aktualności

Poszukiwany REGIONALNY MENEDŻER SPRZEDAŻY!

Obowiązki:
•    Osiąganie założonych celów sprzedaży we wskazanym regionie kraju
•    Pozyskiwanie nowych klientów, współpraca z obecnymi klientami firmy
•    Raportowanie do Zarządu firmy bieżących działań i wyników.

Wymagania:
•    Wykształcenie wyższe (preferowane)
•    Umiejętność sprzedaży własnej
•    Udokumentowane doświadczenie w sprzedaży
•    Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
•    Samodzielność w działaniu, umiejętności podejmowania decyzji
•    Prawo jazdy kat. B

W zamian oferujemy:
•    Interesujący, dający gwarancję rozwoju charakter zadań
•    System profesjonalnych szkoleń
•    Jasny system motywacji
•    Realne warunki rozwoju zawodowego i finansowego

List motywacyjny wraz z CV, prosimy przesłać na adres: biuro@jezierski.com.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę JEZIERSKI MARKOWE OKNA Sp. z o.o.,  z siedzibą w Lekominie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Informujemy, że Administratorem danych jest firma JEZIERSKI MARKOWE OKNA Sp. z o.o.,  Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.