Aktualności

Poprawa efektywności energetycznej budynku firmy w Lekominie

Jezierski Markowe Okna Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Poprawa efektywności energetycznej przez przedsiębiorstwo JEZIERSKI MARKOWE OKNA SP. Z O.O.”

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku firmy.

Wartość projektu ogółem: 397 499,84 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 177 743,83 zł
Wkład własny:  219 756,01 zł